Företaget

Allmänt

Falu mätteknik AB är ett (nybildat) konsultföretag inom teknikområdet mätning, beräkning och utsättning. Med Falun som bas arbetar vi främst i Dalarna och angränsande län.

Affärsidé

Falu Mätteknik AB erbjuder mättjänster till projektörer, offentliga institutioner samt bygg- anläggnings-
och tillverkningsindustrier i Dalarna.

Mål

Vårt mål är att utföra uppdrag med 100 % riktighet och kostnadseffektiv noggrannhet i nära samarbete
med kund.

 

footer_green