Hem Företaget Personal
Tjänster Utrustning Kontakt
Utrustning
Vi använder oss av

Totalstationer Leica T560 och Leica T516


Handdator Leica G520


GPS mottagare: Leica G518 med tiltsensor och kamera samt Leica G516

Programvaror: GEO Professional, GEOpad, Leica Infinity, Leica Captivate och Autodesk RevitLT

Avvägare Leica DNA03
Ekolod Humminbird Helix 9X MSI GPS G3N

Leicas originalprismor och Leicas bästa stativ
Ford Ranger med fast skåp